Showing all 48 results

RM35.00
RM25.00
RM8.00RM65.00

MALAYSIA E-JUICE

FCUKIN FLAVA (FREEBASE)

RM40.00
RM75.00RM125.00
RM75.00RM125.00
RM50.00RM125.00
RM50.00RM125.00
RM28.00

MALAYSIA E-JUICE

BINJAI PLUS : PINEAPPLE

RM35.00

MALAYSIA E-JUICE

GRANADA : MATAHARI

RM35.00

MALAYSIA E-JUICE

THE BARRELS : JEJAK

RM45.00
RM20.00
RM20.00

MALAYSIA E-JUICE

LUNATIC : NENAS MASAM MANIS

RM28.00
RM20.00
RM45.00

MALAYSIA E-JUICE

FLAVACO CARTEL : RUSSELL

RM40.00
RM25.00
RM20.00
RM20.00
RM25.00
RM25.00
RM20.00
RM20.00
RM30.00

IMPORT E-JUICE

BRANDED : ALOHA

RM75.00